top of page

SZOLGÁLTATÁSAINK

Tevékenységünk

A 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény alapján a lakosság részére a sormunka jellegű ellenőrzési és tisztítási tevékenység ingyenessé vált. A törvény szerint ezt a tevékenységet a Katasztrófavédelem végzi térítésmentesen. 

Nem tartoznak bele az ingyenes tevékenységbe a közületek, jogi személyek tulajdonában álló, illetve gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokon végzett munka. A törvény szerint ezeket az ellenőrzésket csak a hatósági engedéllyel rendelkező kéményseprő-ipari szolgáltatók végezhetik, térítés ellenében. 

Ezen szolgáltatás végzése és tűrése kötelező mind a szolgáltatónak, mind a tulajdonosnak.

Vitás esetben az ellenőrzés és a tisztítás gyakoriságának szükségességét az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának kikérésével a helyi építésügyi hatóság határozatban állapítja meg. A szolgáltatás tényleges időpontjáról előzetesen értesítjük ügyfeleinket. 

Megrendelt sormunka

A megrendelt sormunka a kéményseprőipari szolgáltató tűzbiztonsági okból, rendszeres időközönként, megrendelés alapján, díjfizetés ellenében végzett ellenőrző tevékenysége. Kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, műszaki felülvizsgálatára.

A megrendelt sormunka keretében a kéményseprőipari szakember pontosan ugyanazokat a feladatokat végzi el, mint a tervezett sormunka keretében, de ezt a tevékenységet előre egyeztetett időpontban, kiszállási díj és költségtérítés ellenében teszi.

 

A törvényben meghatározott gyakoriságú sormunka megrendelése kötelező minden nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó égéstermék-elvezető esetében. 

Soron kívüli tevékenység

Ha az ingatlan használója a tüzelőberendezés használata során rendellenességet tapasztal, például a füst visszaáramlását, vagy a gázkészülék üzem közbeni leoldását, ekkor a szakember azonnali beavatkozása szükséges, ezt a kéménytulajdonosnak kell megrendelnie. A szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat minden esetben kivizsgáljuk. Azokat az üzemzavarokat, amelyeket kéményseprőipari technológiával el lehet hárítani, megszüntetjük, az általunk el nem hárítható hibákra pedig megoldási javaslatot adunk.

A közvetlen homlokzati – oldalfali, ún. parapetes kivezetésű – égéstermék-elvezetők vizsgálata

Azon tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének tisztítását és ellenőrzését – amelyeknél a füstgáz elvezetése jellemzően vízszintesen, oldalirányban kialakított közvetlen homlokzati kivezetésen, ún. füstcsövön történik –, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szervezet megrendelésre végzi. A műszeres vizsgálat során a szén-monoxid- és szén-dioxid-kibocsátás és a füstgázösszetétel mérését végzik a szakemberek.

 

A kémények használatával összefüggő műszaki vizsgálatok

A kéményseprő kötelessége, hogy négyévente az ingatlanok minden égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljes körű vizsgálatnak vesse alá.

A fentitől elkülönülő megrendelt műszaki vizsgálat a használatbavételi engedélyezési eljárás része. A kéményseprőipari műszaki vizsgálatot minden esetben meg kell rendelni az újonnan épített, vagy szerelt égéstermék-elvezetők használatba vételét megelőzően, sőt az új kéményeket csak e helyszíni vizsgálatot követően lehet eltakarni, burkolni.
Ezt a tevékenységet a felújított, átalakított égéstermék-elvezető, a korábban használaton kívül helyezett, vagy tartalék (biztonsági) kémény ismételt használatba vételét megelőzően, illetve a tüzelőberendezés cseréje után, tüzelőanyagváltás esetében pedig az új rendszer használatba vételét megelőzően minden esetben meg kell rendelni.
A meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése, vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően is műszaki vizsgálat szükséges.

Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggően megrendelt műszaki vizsgálatot a kéményseprő előre egyeztetett időpontban végzi el és annak eredményéről négy munkanapon belül nyilatkozatot ad ki, amelyet a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül átad a megrendelőnek.

Amennyiben a cserére vagy átalakításra a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között kerül sor és lakóhelyiségek, vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek fűtését látja el az érintett égéstermék-elvezető, úgy a kéményseprő a szükséges feltételek megléte esetén a megrendelést követő két munkanapon belül elvégzi a helyszíni műszaki vizsgálatot, a használatbavételhez szükséges nyilatkozatot pedig legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgást követően az érintett égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a kéményseprő a megrendelést követő három munkanapon belül elvégzi, és az eredményről készített nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok

Ide tartozik tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel, általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják az égéstermékek elvezetését, és az ügyfelek valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Ha szükséges, lehetőség van korrekcióra vagy módosításra. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés keretében a kéményseprő jóváhagyja, ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért.

bottom of page