top of page

NYOMTATVÁNYOK

MEGRENDELŐ

Formanyomtatvány kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételéhez és megrendeléséhez. 

Megrendelő letöltése

 

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

A kéményvizsgálatok megrendelésére és a kivitelező nyilatkoztatására szolgál, a kéményen történt munkák elvégzését követően az alábbi esetekben:

  • a meglévő kémények átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje

  • építési engedély köteles átalakítások, új kémények

Csak szakszerűen, megfelelő műszaki tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni.

Elérhetőséget, telefonszámot a visszaigazolás miatt feltétlenül tüntessék fel!

Kivitelezői nyilatkozat letöltése

TERVEZŐI NYILATKOZAT NYOMTATVÁNY

A tervezett épületek kéményeiről, füstgáz elvezetőiről szóló nyilatkozat, melyben a tervező igazolja, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően járt el.

Az építési engedélyezési eljárás tervfelülvizsgálatának kéményseprő-ipari nyilatkozathoz szükséges:

  • 2 pld tervdokumentáció

  • 2 pld tervezői nyilatkozat

Tervezői nyilatkozat letöltése

MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT NYOMTATVÁNY

Az  égéstermék elvezető berendezést érintő munkavégzés során a felelős műszaki vezető ellenőrzi és nyilatkozza le, hogy az elvégzett munkák a vonatkozó szabványoknak, építésügyi, tűzvédelmi valamint technológiai előírásoknak  megfelelően készültek el.

Ellenőrzi és nyilatkozik arról, hogy a kivitelezéshez felhasznált anyagok és technológiák érvényes megfelelőségi igazolással rendelkeznek.

Műszaki vezetői nyilatkozat letöltése

bottom of page