top of page
Széchenyi 2020 grafikai elem 2.jpg

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00364

Kedvezményezett neve:  Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Képzési program megvalósítása a Magyar Kéményseprő Kft-nél   
Szerződött támogatás összege: 27 255 600  Ft

Támogatás mértéke: 100%,

A projekt összes elszámolható költsége: 29 030 498 Ft

Projekt várható befejezése: 2020.11.12.

Széchenyi 2020 logo.jpg

Projekt leírása: 

A Társaságot, a Magyar Kémény Kft. intézményi befektető tulajdonosa a CORANGE Zrt. és Gazsi György, korábbi dolgozója alapították 2016. július hónapban. A jelentős jogszabályi változás eredményeképpen a lakossági kéményseprő tevékenységet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el ingyenes szolgáltatásként, a közületi megrendelők részére viszont a szolgáltatás továbbra is nyújtható, azok az ellenőrzési tevekénységet kötelezően meg kell, hogy rendeljék. Ennek érdekében alakult meg a Társaság, melyet 2016 augusztusában a Katasztrófavédelem ellenőrzését követően a kéményseprő-ipari cégek listájára 3 megye vonatkozásában bejegyezte. A szolgáltatási terület folyamatos bővítésével, 11 megyében van jelen a Magyar Kéményseprő Kft.

Stratégia

A Magyar Kéményseprő Kft. szolgáltatásait az egyre magasabb szintű elvárásoknak megfelelően kívánja végezni. Az új fogyasztóvédelmi jogszabályok, az emelkedő tüzelőanyag árak, az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások a tüzelés gazdaságosságának, így a végzett munka minőségének állandó javítását teszik szükségessé. Ezek a követelmények a technikai felszerelés, az infrastruktúra és a képzés folyamatos fejlesztését követelik meg. A vállalkozás célja nem a mindenáron olcsón végzett, ebből következően gyenge minőségű munka, hanem a jól felszerelt, képzett szakemberek kiváló teljesítménye, ami által elkerülhetők az egyre szaporodó szénmonoxid mérgezéses balesetek, a tüzelés pedig gazdaságosabbá, és környezetkímélőbbé válik. Mindezek természetesen pénzbe kerülnek, ami a szolgáltatási díjak fejlesztéseket is fedező mértékével valósítható meg.

Tevékenységek ismertetése: megrendeléses ellenőrzés, kéményseprés (gazdálkodó szervezetek bejegyzett székhelye, telephelye stb. esetében); kéményfelülvizsgálat; tervfelülvizsgálat.

Ezen belül kémények és tartozékainak műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása. Közreműködés az építési hatósági eljárásokban.

Az alábbi tevékenységeket saját apparátussal végzi: kéményseprő-ipari szolgáltatás, soron kívüli sormunka, kéményépítés szakmai engedélyezés, kémény vizsgálatok eltakarás előtt, kémény használatbavétel előtti vizsgálatok, kémény átalakítás utáni vizsgálatok, tüzelőberendezés csere utáni vizsgálata, kéményterhelés változás miatti vizsgálatok, tüzelési mód változás miatti vizsgálatok.

 

A képzési programban 4 képzés kerül megvalósításra, összesen 13.275.600 Ft értékben. A képzési költségek mellett 2.300.000 Ft összeget képvisel az előkészítési munkák (képzési terv) díja, melyből 1.239.000 Ft-ot kívánunk elszámolni a projekt terhére, valamint 72.000 Ft került tervezésre a kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatokra. A vállalkozás a folyó évben és a megelőző két évben nem vett igénybe de minimis támogatást, így a pályázat keretében csekély összegű 100%-os támogatást igényel. A képzések részletezése:

Kommunikáció fogalma

A képzés célja a kommunikációs ismeretek átadása, valamint ezek gyakorlása, melyek hozzásegítik a résztvevőket a gondolataik, véleményük magabiztos és eredményes kifejezéséhez. Cél, hogy a kommunikáció lényegének, formáinak, szabályszerűségeinek megismerése és gyakorlása révén a résztvevők szóbeli és nem szóbeli kifejezése sikeresebbé váljon, erősödjön a szóbeli és nem szóbeli kommunikációjuk közti összhang.

Önismeret, öndefiníció, önértékelés

A képzés célja, hogy a résztvevő megkapja a megfelelő motivációs töltést. A motiváltságot felhasználja a munkavégzése során, lojálisan hozzáállást tanúsítson a munkáltatóval szemben. A legfőbb célja a reális önértékelés kialakításának elősegítése, a felelősségtudat, akaraterő kialakítása és ennek a legmagasabb szinten történő alkalmazása.

Konfliktus fogalma

A képzés célja megismertetni a résztvevőket a konfliktus fogalmával, fajtáival, kialakulásának okaival és a kialakult konfliktusok kezelési módjaival. Tudatosítani a résztvevőkben a konfliktushelyzetben tanúsított tudatos viselkedés fontosságát, szerepét a konfliktus megoldásában.

Informatika a gyakorlatban- felhasználói ismeretek

Az Informatika a gyakorlatban- felhasználói ismeretek képzés során a résztvevők képesek lesznek az munkafolyamatok során felmerülő helyzetek, segítség nélkül az informatikai eszközök során felmerülő munkafolyamatok megoldására.

EU logo.jpg
bottom of page